Други број „Мегатрендовог гласника”

Почетком марта појавио се први број „Мегатрендовог ГЛАСНИКА”, интерног гласила нашег универзитета, покренутог да би забележио, вредновао и афирмисао најважнија збивања на нашим институцијама. Крајем јуна изашао је број два, за сезону пролеће – лето.
Оба броја имају по 36 страница новинског формата. Обилују сторијама о успесима Мегатрендових студената и наставника на различитим пољима стваралаштва. Редакцију „Гласника” чине наставници, сарадници и студенти Мегатрендових факултета и високих школа: Марија Алексић, Ана Јованцаи, Ирина Милутиновић, Будимир Поточан, Слободан Петровић, Небојша Симеоновић, Бранимир Тренкић и Анђела Ћировић.Одговорни уредник „Гласника” је Миливоје Павловић, а графички уредник Бранимир Трошић.

Мегатренд ГЛАСНИК
Интерно гласило Мегатренд универзитета

Адреса редакције:
Гоце Делчева8, 11070, Нови Београд

www.glasnik.megatrend.edu.rs
glasnik@megatrend.edu.rs

Секретар редакције
Катарина Оташевић
Одговорни уредник
Миливоје Павловић

Редакција
Марија Алексић, Ана Јованцаи,
Ирина Милутиновић, Будимир Поточан,
Слободан Петровић, Небојша Симеоновић,
Бранимир М. Тренкић, Анђела Ћировић
Графички уредник
Бранимир Трошић

Ликовни уредник
Марина Станквоћ

Решење заглавља
Сокол Соколовић

Фотографије Дејан Живадиновић
Мегатренд универзитет | Гоце Делчева 8, 11070 Нови Београд | univerzitet@megatrend.edu.rs | www.megatrend.edu.rs