Архива

Број 1, 2013.
Број 2, 2013.


Мегатренд ГЛАСНИК
Интерно гласило Мегатренд универзитета

Адреса редакције:
Гоце Делчева8, 11070, Нови Београд

www.glasnik.megatrend.edu.rs
glasnik@megatrend.edu.rs

Секретар редакције
Катарина Оташевић
Одговорни уредник
Миливоје Павловић

Редакција
Марија Алексић, Ана Јованцаи,
Ирина Милутиновић, Будимир Поточан,
Слободан Петровић, Небојша Симеоновић,
Бранимир М. Тренкић, Анђела Ћировић
Графички уредник
Бранимир Трошић

Ликовни уредник
Марина Станквоћ

Решење заглавља
Сокол Соколовић

Фотографије Дејан Живадиновић
Мегатренд универзитет | Гоце Делчева 8, 11070 Нови Београд | univerzitet@megatrend.edu.rs | www.megatrend.edu.rs